+371 20150101+370 60862884   info.humilat@gmail.cominfo@humilat.lt

Cien. partneri!
Novēlam Jums veiksmi laicīgi veikt sējas un smidzināšanas darbus rudenī.
Katru gadu veicam graudaugu un tehnisko kultūraugu lauka izmēģinājumus Latvijas un Lietuvas Lauksaimniecības universitāšu izmēģinājumu stacijās Pēterlaukos (Latvija) un Joniškeļos (Lietuva), pārbaudot mūsu humilat grow un humilat compo produkcijas efektivitāti.

Šodien dalāmies ar info par mūsu lauka izmēģinājumu rezultātiem, veiktiem 2021./2022.g. ziemas rapšiem un ziemas kviešiem LLU MPS Pēterlauki:

1) Ziemas kviešu izmēģinājumā (LLU MPS Pēterlauki) labāko ražas rezultātu – 11,73 t/ha uzrādīja variants, kura apstrādē tika izmantota sekojoša shēma:
• sēklu materiāla kodināšana kopā ar kodinātājiem, humilat grow deva 1,5l/t;
• smidzinājums rudenī cerošanas fāzē (21.10.21), deva humilat grow 1l/ha;
• smidzinājums pavasarī, veģetācijas atjaunošanas fāzē (25.04.22), deva humilat grow 1l/ha;
• smidzinājums pavasarī, stiebrošanas, karoglapas parādīšanas fāzē (01.05.22), deva humilat grow 1l/ha;
• smidzinājums pavasarī, piena gatavības fāzē (07.07.22), deva humilat grow 1l/ha.
Kopējais humilat grow patēriņš: 4,3 l/ha.
Salīdzinot ar kontroles variantu, kurā ražas rezultāts ir 10,28 t/ha, ražas pieaugums bija 14,1% (1,45t/ha).

Rādītāji Kontroles variants Izmēginājuma variants
Tilpummasa, kg/ hl 72.40 73.90
Proteīna saturs , % 13.20 13.10

 

2) Ziemas rapšu izmēģinājumā (LLU MPS Pēterlauki) labāko ražas rezultātu uzrādīja variants, kurā produkts humilat grow tika lietots trīs reizes:
• smidzinājums rudenī dīgšanas laikā, divu pirmo īsto lapu veidošanas laikā (10.09.21), deva humilat grow 1l/ha;
• smidzinājums pavasarī, veģetācijas atjaunošanas fāzē (25.04.22), deva humilat grow 2l/ha,
• smidzinājums pavasarī, ziedpumpuru veidošanas laikā (13.05.22), deva humilat grow 1l/ha;
Kopējais humilat grow patēriņš: 4,0 l/ha.
Ražas rezultāts bija 3,43 t/ha, kas bija par 18.3% vairāk nekā kontroles variantā 2,87 t/ha. Ražas pieaugums – 0,56 t/ha.

Rādītāji Kontroles variants Izmēginājuma variants
Tilpummasa, kg/ hl 59.0 58.2
Proteīna saturs , % 41,0 40,3

 

Piedāvājam izmantot iespēju iegādāties un pielietot rudenī humilat grow:

1) ziemāju sēklu kodināšana kopā ar ķīmiskajiem kodinātājiem: deva 1,5-2l/t (ieguvums: ķīmisko kodni pieļaujams samazināt par 20-30%), 
Preparāta iedarbība: palielinās dīgtspējas spars; sēklu dīdzība; veidojas spēcīga sakņu sistēma; tiek stimulētas dīgstu augšana un attīstība; ievērojami samazinās sēklu invāzija ar sēnīšu slimībām, ko izraisa iekšējā sēklu infekcija; vienādi, spēcīgi, draudzīgi dzinumi; produktīvo stiebru skaita palielināšanās, kas ļauj samazināt iesējas normu par 10-15%. 

2) rudens apsmidzināšana: graudaugiem cerošanas fāzes sākumā, (rapsim – dīgšanas laikā, divu pirmo īsto lapu veidošanas laikā), deva ir 1 l humilat grow uz 1 ha.
Preparāta iedarbība: stimulē sakņu sistēmas attīstību un efektīvas minerālu elementu asimilācijas uzlabošanos no augsnes, cerošanu, uzlabo augu imūnsistēmu un vielmaiņas procesus, palielina šūnu enerģiju, papildu cukuru uzkrāšanos augu šūnās, augu aukstumcietības, salcietības un ziemcietības uzlabošanos, viena augstuma augu veidošanos, kas ir svarīgi pirms ieziemošanas.

Cenas piedāvājums bez izmaiņām!
Visi cenu piedāvājumi ir spēkā līdz 2022.g. 23.decembrim.

Pastāv iespēja pieteikties un apstiprināt pasūtījumu 2023.gadam par 2022.gada cenām. 

Izmantojiet iespēju iegādāties efektīvu, (ar zemu izmaksu uz 1ha) Latvijā ražotu preparātu humilat grow!