+371 20150101+370 60862884   info.humilat@gmail.cominfo@humilat.lt

Kompleksās iedarbības humusvielu preparātu humilat grow katru gadu pārbauda attiecībā uz dažādām kultūrām. Šogad turpinām lauka izmēģinājumus arī Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centra “Joniškelis” pētījumu stacijā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu stacijā “MPS Pēterlauki”.

Mēs sekojam tam, lai mūsu klienti saņem kvalitatīvus un efektīvus produktus, un pastāvīga kvalitātes kontrole ir viena no humilat grow priekšrocībām. Ilgtspējīga ekoloģiskā lauksaimniecība ir viena no lauksaimniecības prioritātēm Eiropas Savienībā. Lai apmierinātu klientu cerības un augstos ekoloģiskos lauksaimniecības standartus, mēs veicam papildu testus, lai iegūtu ekoloģiskos sertifikātus. Mūsu uzņēmums raugās nākotnē, kur lauksaimniecība ir draudzīga un atbildīga par vidi, vienlaikus saņemot augstu un kvalitatīvu ražu. Drīz būs pieejams mūsu eko sertifikāts!