+371 20150101+370 60862884   info.humilat@gmail.cominfo@humilat.lt

compo

Skystoji kompostavimo priemonė

„Humilat compo“ – tai natūrali kompostavimo priemonė, kurios pagrindinė veiklioji medžiaga – humino rūgštys gautos iš žemutinio tipo durpių.

„Humilat compo“ pagreitina įvairių organinių liekanų (maisto atliekų, galvijų kraiko, gyvulių ir paukščių mėšlo ) kompostavimo procesus ir skatina komposto susidarymą. Greitai pašalina nemalonius kvapus, o pagreitintas fermentacijos procesas paverčia perdirbtas žaliavas organinėmis trąšomis, kurios gali būti naudojamos kaip dirvožemio gerinimo priemonė. Į dirvą įterpus šių organinių trąšų dirvožemis aktyviau praturtinamas maistinėmis medžiagomis.

„Humilat compo“ tinka:
– paspartintam galvijų išmatų ar mėšlo apdorojimui krūvose;
– galvijų kraiko arba mėšlo perdirbimui ūkyje;
– skysto mėšlo apdorojimui lagūnose.

„HumiLat Compo“ technologija miestų valymo įrenginiams ir tolesniam nusodinto dumblo naudojimui

Plačiai naudojamas valymo būdas, piniginiu atžvilgiu laikomas taupiausiu biologiniu nuotekų valymo nuo organinių ir neorganinių antropogeninių toksinų (naftos produktų, pesticidų, PAM, sunkiųjų metalų, cheminio ginklo detoksikacijos produktų) metodu, šiais laikais sąlygojo naujos ekologinės problemos atsiradimą, todėl atsirado būtinybė ieškoti perteklinio dumblo ir sunkiųjų metalų (vario, švino, chromo, arseno, gyvsidabrio, cinko ir t.t.) nukenksminimo metodų, nes didelė jų koncentracija neleidžia naudoti dumblo ir nuosėdų žemės ūkyje.

Iki šiol visame pasaulyje pagrindinis dumblų ir nuosėdų nukenksminimo būdas buvo jų laidojimas šlamo kaupikliuose. Vidutiniškai per metus didmiesčių, kuriuose gyvena keli milijonai žmonių, valymo įrenginiuose susikaupia apie 300-450 tūkst. tonų nuosėdų, kurias norint užkasti gali prireikti apie 8-10 hektarų ploto. Tokie poligonai turi būti ne toliau nei 50-60 km atstumu nuo valymo įrenginių. Žemės sklypų, tinkančių poligonų išdėstymui tokiu atstumu nuo didmiesčių, dažniausiai jau nebėra, o arčiausiai esantys tinkami plotai yra už 100-150 km.

Nepaisant savo patrauklumo, populiarūs perteklinio aktyviojo dumblo, kurio sudėtyje yra sunkieji metalai, nukenksminimo būdai (terminis ir (arba) terminis-cheminis perdirbimas) yra ekologiškai nesaugūs, kadangi vienu ar kitu atžvilgiu visa tai daro įtaką atmosferos taršai, prireikia sudėtingų dujų taršos valymo, antrinių nuotekų valymo sistemų. Taikant tokius metodus naudingos organinės medžiagos, esančios dumblo sudėtyje, nenaudojamos dirvos humuso sluoksnio papildymui, nors per paskutinius 100 metų humuso kiekis viršutiniame dirvos sluoksnyje skirtinguose regionuose sumažėjo 25-56 %. Kiti perteklinio aktyviojo dumblo nukenksminimo nuo sunkiųjų metalų būdai iki šiol praktiškai netaikomi valymo įrenginiuose.