+371 2015010+370 60862884   info.humilat@gmail.cominfo@humilat.lt

compo

Naminių paukščių mėšlo perdirbimo technologija su preparatu „Humilat compo“

Stambių paukštininkystės kompleksų savininkai gauna daugybę pasiūlymų, pagrindžiančių ekonominę naudą, gaunamą iš naminių paukščių išmatų perdirbimo į biologines dujas, elektros energiją, kuro briketus, pašaro papildus, kurą, trąšas, Kalifornijos sliekų auginimui ir t.t.. Iš visų pasiūlymų galima pasirinkti tik vieną (ekonomiškai naudingą) būdą – organinių trąšų gamybą mėšlo pagrindu.

Pagrindinė naminių paukščių mėšlo apdorojimo technologijos ypatybė yra ta, kad tarp „HumiLat Compo“ preparato ir naminių paukščių mėšlo funkcinių grupių pavyko išgauti jonų apykaitos, kompleksiškumo, donorystės ir akceptorinės sąveikos reakcijas, dėl kurių susidaro sluoksninis polimeras. Dėl šios priežasties galiausiai išgaunamos ilgalaikės kompleksinės organinės mineralinės trąšos. Technologija pagrįsta pagreitintos fermentacijos principu, kartu naudojant preparatą „HumiLat Compo“, kuris sustiprina mėšlo fermentų aktyvumą, kadangi fermentai – „kompleksiniai proteidai – stabilizuojami dėl humino molekulėje vykstančių kovalentinių ryšių.

„HumiLat Compo“ technologija miestų valymo įrenginiams ir tolesniam nusodinto dumblo naudojimui

Plačiai naudojamas valymo būdas, piniginiu atžvilgiu laikomas taupiausiu biologiniu nuotekų valymo nuo organinių ir neorganinių antropogeninių toksinų (naftos produktų, pesticidų, PAM, sunkiųjų metalų, cheminio ginklo detoksikacijos produktų) metodu, šiais laikais sąlygojo naujos ekologinės problemos atsiradimą, todėl atsirado būtinybė ieškoti perteklinio dumblo ir sunkiųjų metalų (vario, švino, chromo, arseno, gyvsidabrio, cinko ir t.t.) nukenksminimo metodų, nes didelė jų koncentracija neleidžia naudoti dumblo ir nuosėdų žemės ūkyje.

Iki šiol visame pasaulyje pagrindinis dumblų ir nuosėdų nukenksminimo būdas buvo jų laidojimas šlamo kaupikliuose. Vidutiniškai per metus didmiesčių, kuriuose gyvena keli milijonai žmonių, valymo įrenginiuose susikaupia apie 300-450 tūkst. tonų nuosėdų, kurias norint užkasti gali prireikti apie 8-10 hektarų ploto. Tokie poligonai turi būti ne toliau nei 50-60 km atstumu nuo valymo įrenginių. Žemės sklypų, tinkančių poligonų išdėstymui tokiu atstumu nuo didmiesčių, dažniausiai jau nebėra, o arčiausiai esantys tinkami plotai yra už 100-150 km.

Nepaisant savo patrauklumo, populiarūs perteklinio aktyviojo dumblo, kurio sudėtyje yra sunkieji metalai, nukenksminimo būdai (terminis ir (arba) terminis-cheminis perdirbimas) yra ekologiškai nesaugūs, kadangi vienu ar kitu atžvilgiu visa tai daro įtaką atmosferos taršai, prireikia sudėtingų dujų taršos valymo, antrinių nuotekų valymo sistemų. Taikant tokius metodus naudingos organinės medžiagos, esančios dumblo sudėtyje, nenaudojamos dirvos humuso sluoksnio papildymui, nors per paskutinius 100 metų humuso kiekis viršutiniame dirvos sluoksnyje skirtinguose regionuose sumažėjo 25-56 %. Kiti perteklinio aktyviojo dumblo nukenksminimo nuo sunkiųjų metalų būdai iki šiol praktiškai netaikomi valymo įrenginiuose.