+371 20150101+370 60862884   info.humilat@gmail.cominfo@humilat.lt

2020. gadā pētījumu stacijā “MPS Pēterlauki” (LLU, Latvija) un Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centra “Joniškelis” (Lietuva) pētījumu stacijās tika veikti vasaras kviešu un pupu lauku izmēģinājumi.

Meteoroloģiskie apstākļi lauku izmēģinājumu veģetācijas periodā bija īpaši, un tos raksturoja ilgstošs pavasara sausums un zema gaisa temperatūra. Pirmie nozīmīgie nokrišņi tika reģistrēti tikai jūnija pirmajā dekādē.

Izmēģinājumu rezultāti abās pētījumu stacijās ir līdzīgi. Vislabākos rezultātus ieguva variantā, kurā sēklu materiāls tika apstrādāts ar humilat grow devu 1,5 l/t kopā ar kodni, MPS Pēterlauki stacijā, bez kodnes ar humilat grow devu 2,0 l/t, Joniškelis stacijā (Lietuva), kā arī veica divas smidzināšanas, caur lapām (pirmo – cerošanas stadijā AS 30-31, otro – stiebrošanas – karoglapas parādīšanās AS 32-37). Šajā variantā vasaras kviešu ražas pieaugums bija 9-10%, salīdzinājumā ar kontroli. Variantā, kur kodināja tikai sēklu materiālu (bez smidzināšanas), pie humilat grow devas 1,5 l/t kopā ar kodināšanas līdzekli MPS Pēterlauki stacijā, tika sasniegts pavasara kviešu ražas pieaugums par 5-6% salīdzinājumā ar kontroli.

Vislabākos pupu sējumu rezultātus ieguva variantā, kurā tika veikti divi smidzinājumi (humilat grow deva ir 1,0 l/ha), tika konstatēts, ka, apsmidzinot ar humilat grow, pupu pākšu skaits pieauga par 26%, salīdzinot ar kontroles variantu, un pupu ražas pieaugums bija 13%, salīdzinot ar kontroles variantu.

Papildus vasaras kviešu un pupu ražas kvantitatīvo rādītāju uzlabošanai, pielietojot humilat grow preparātu, 1000 graudu masa palielinājās par 2–6%, cerošanas koeficients – par 6%, virszemes un pazemes augu masa – par 9–12%.

Dažādos lauka izmēģinājumos humilat grow ir uzrādījis stabili labus rezultātus. Mēs turpināsim veikt dažādus lauka un laboratorijas izmēģinājumus, ar kuru rezultātiem noteikti dalīsimies, lai mūsu lauksaimnieki būtu informēti par humilat grow efektivitāti.